Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

Jaarlijks volg ik bijscholingen, cursussen en supervisie. De kwaliteit van mijn werk wordt mede gegarandeerd door mijn intervisiegroepen en de onderstaande beroepsverenigingen/registers waarvan ik lid ben: NBVH Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder nummer: 99126

AGB code Ingeschreven in het register van het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, VEKTIS, opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, onder nummer: AGB-code 90029612 / Praktijkcode 90008585

RBCZ Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 403021R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht.

Klacht- en tuchtrecht
Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Daar kun je de klachtenfunctionaris aanspreken, zoals voorgeschreven in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

KvK
René Bolhuis is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Hypnotherapie en begeleiding bij levensvragen met KvK nummer: 32161097