Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

In navolging van de Wet "Geneeskundige Behandel Overeenkomst" houd ik een dossier bij van het therapeutisch proces. Het dossier bevat een samenvatting van de informatie die je mij tijdens het intakegesprek hebt gegeven alsmede een samenvatting van de sessies. Ook wordt er correspondentie met andere behandelaars, of instanties in opgenomen die betrekking heeft op de therapie.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Daarom voer ik het dossier analoog, dus alleen op papier. Ik heb als enige toegang tot het dossier. Het dossier wordt in een kast met slot bewaard.

Als therapeut houd ik mij aan de geheimshoudingsplicht. Uitwisseling van informatie met andere behandelaars of instanties vindt alleen plaats na jouw expliciete toestemming hiertoe en nadat jij de inhoud hebt goedgekeurd.

De regels bepalen dat je dossier door een waarnemend therapeut gebruikt kan worden wanneer ik door langdurige uitval niet beschikbaar ben. Alvorens ik met collega’s overleg verwijder ik eerst de privacygevoelige informatie uit het dossier.

De nota bevat de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, datum van behandeling, type consult en prestatiecode, kosten.

De Wet op de "Geneeskundige Behandel Overeenkomst" schrijft voor dat dossiers 15 jaar bewaard blijven.