Sessies en kosten

Intakegesprek

We houden een intakegesprek waarin we bekijken of we kunnen samenwerken. Zo ja, dan stellen we een behandelplan op en spreken prioriteiten af. Op grond daarvan gaan we aan de slag en zullen we regelmatig overleggen of we nog op het goede spoor zitten.

Aantal sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag waarmee je komt en de doelen die je stelt. Met drie tot zeven sessies kun je al een eind op weg zijn. Bij langere trajecten bepalen we het aantal sessies in overleg.

Frequentie

Meestal is één sessie per twee à drie weken voldoende. Een enkele keer is elke week een sessie nodig.

Kosten

Tarief €90,- / sessie vrijgesteld van BTW

Tijdsduur

Een sessie duurt anderhalf à twee uur.

Afzeggen

Je kunt kosteloos afzeggen tot 24 uur voorafgaande aan onze afspraak.

Doorverwijzing

Voor hypnotherapie heb je géén doorverwijzing nodig.

Vergoedingen

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van hypnotherapie geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering. Informeer zelf bij je verzekeraar. Soms zijn werkgevers of derden bereid een bijdrage te leveren.