Specialisaties

Verslaving

Waar kan een mens allemaal aan verslaafd zijn?
porno | seks | liefde | relaties | eten | denken/piekeren | series kijken | werken | roken | alcohol | softdrugs/harddrugs | gamen

De kern van verslaving ligt in de angst dat we niets voorstellen, dat we er niet zouden mogen zijn, dat we ons eigenlijk niets waard voelen, er niet bijhoren, etc. Dit zijn vaak diepe, onbewuste, pijnlijke gevoelens, omgeven met schuldgevoel en schaamte. De verslaving is het ‘gemakkelijke‘ antwoord dat we op deze ‘ongemakkelijke’ gevoelens hebben, omdat het tijdelijk verlichting biedt.

Op een gegeven moment komen we er achter dat het niet meer werkt. De (tijdelijke) verdoving zorgt ervoor dat we steeds sterker gaan denken dat we meer van het verslavende gedrag of middel nodig hebben om met voldoening te kunnen leven. Uiteindelijk ervaren we steeds meer leegte, eenzaamheid en ‘nep’. Elke keer dat we toegeven aan onze verslaving voelen we tweestrijd, met alle onaangename gevolgen van dien, ook voor de mensen in onze omgeving.

Oude trauma’s achter ons leren laten en oefenen met zelfwaardering dragen bij aan de bewustwording dat we véél meer zijn dan onze verslaving. Dit is een belangrijk onderdeel van de therapie. Afscheid nemen van de gedachte dat we iets (verslavends) van buitenaf nodig hebben om ons ‘goed’ te voelen, helpt om meer liefde voor onszelf te krijgen en te ervaren. Als volwassene kunnen we leren opnieuw voor onszelf te kiezen. Met deze zachte en liefdevolle benadering van verslaving zullen de positieve gevolgen al snel merkbaar zijn.

Mannenthema's
Impotentie

Hoe wil je het noemen? Afwezigheid van (seksueel) lustgevoel, erectieproblemen, het niet in contact staan met ons diepste zelf? Mannen die denken dat ze impotent zijn, sluiten vaak een deel van hun gevoel af. Velen zien daarin een aanleiding om zichzelf af te schrijven, waardoor ze zich vervolgens steeds minder prettig gaan voelen. Relaties, relatievorming, intimiteit en seksualiteit komen onder druk te staan.

Alcohol of drugs kunnen een grotere plaats krijgen, net als het kijken naar porno en het vreugdeloze gebruik van erectiepillen waarmee de cirkel gesloten wordt. Hypnotherapie helpt om het contact met wie je letterlijk en figuurlijk ten diepste bent – een liefdevol en gevoelig wezen – weer te herstellen. Bij deze klachten gaan we er, net zoals bij alle lichamelijke klachten, van uit dat je het medisch hebt laten onderzoeken.

Moeilijkheden met plassen

Vaak blijkt hier dat het te maken heeft met een ander probleem in je leven. Zodra dat is opgehelderd, kun je vaak weer ontspannen naar het toilet.

Apneu en slaapmoeilijkheden

Apneu, de stokkende ademhaling tijdens de slaap, die gepaard gaat met diep snurken, is een vaak gehoorde klacht bij mannen. Deze maakt meestal deel uit van een groter patroon van levensgewoonten en (on)bewuste gedragingen.

Met hulp van hypnotherapie valt hierin op eigen kracht veel te verbeteren,voordat we voor de rest van ons leven aan een apparaat vastzitten om ’s nachts te kunnen slapen.

Gestoorde slaap is altijd onderdeel van een groter geheel en dat is de moeite waard om te onderzoeken. Hoe doen we dat: ontspannen, slapen en verkwikt weer wakker worden?

Homoseksuele gevoelens

Misschien merk je dat je homoseksuele gevoelens hebt. Je weet dat al sinds je puberteit of wellicht kwam je er op latere leeftijd achter. Hoe dan ook, de meesten van ons vragen zich dan af: kan ik mezelf accepteren zoals ik ben? Dat proces verloopt niet altijd vlekkeloos. Onze wereld is vooral heterogericht en als homo- of biseksuele man ben je meestal een uitzondering. Dat wil niemand, iedereen wil graag ‘ergens’ bijhoren. Je past je aan. Als je je gevoelens dan negeert en dus onderdrukt, dan word je daar niet veel gelukkiger van. Het gaat vaak ten koste van jezelf en vooral van de waardering voor jezelf.

Als je eenmaal uit de kast gekomen bent, blijft er soms (vaak onbewust) een diepe schaamte achter over je homoseksuele gevoelens. Je gaat misschien je best doen om die schaamte te compenseren. Sommigen gaan bijvoorbeeld ‘pleasen’ en spannen zich tot het uiterste in om door anderen aardig gevonden te worden. Maar uiteindelijk gaat dat dan weer ten koste van je eigen behoeften. Ik ken deze processen uit eigen ervaring. Met hypnotherapie kan ik je helpen om weer in balans te komen. Je kunt jezelf zodoende opnieuw leren waarderen om wie je werkelijk bent en je krijgt weer zin om je leven op je eigen manier vorm te geven.

Graag wil ik je spiegel en klankbord hierbij zijn vanuit doorleefde persoonlijke ervaring.

Depressie

Velen van ons kennen verschillende vormen van neerslachtigheid en depressieve gevoelens. Je bent niet meer echt in contact met jezelf en andere mensen. Het lijkt alsof je niets meer voelt. Dat zijn nogal ernstige gevolgen. Het niet kunnen of durven voelen van boosheid zorgt voor zelfafwijzing.

Het rouwproces loopt vast en de depressie wordt merkbaar. Misschien voel je je verbitterd, maar kan je het niet uiten of weet je niet waar je boosheid precies vandaan komt en mee te maken heeft.

Het gesprek dat we voeren is gericht op het onderzoeken van negatieve gevoelens en gedachten over onszelf. Wat als het leven niet is gegaan zoals je je het voorgesteld had? Wat als je boosheid vast zit of versteend is? ‘Aangeleerde hulpeloosheid’ zal hierbij een plek krijgen in je bewustzijn. Deze brede aanpak helpt om weer de baas te worden van je eigen leven, je ‘rouwarbeid’ te gaan verrichten. Naarmate dit vordert, zal je depressie afnemen.

Relationele communicatie

We kunnen opgesloten zitten in de overtuiging dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. De verkramping die dit met zich meebrengt is ‘voer’ voor reflectie en bezinning om er weer uit te komen.

Het oefenen met “relationele communicatie” in wat ik noem “het relationeel kwartiertje” helpt te realiseren wie we willen zijn in relatie tot de ander. Het vormt de basis van een gesprek tussen twee mensen en tegelijk een eerlijk gesprek met onszelf. Mede hierdoor kunnen we de gedachte dat de ander er is om ons gelukkig te maken (met alle afhankelijkheid en zelfafwijzing die daaraan vast zitten) leren loslaten.

In het relationeel kwartiertje leren we om te gaan met onze hoop en vrees, wat er volgens ons mag zijn en wat er niet mag zijn in onze relatie. Zodat we onze behoeften weer gaan verstaan en onszelf gaan waarderen. En wat nu als de ander hieraan niet wil meedoen? Dan kunnen we nog steeds werken aan onze relatie, om te beginnen aan de relatie met onszelf. Daardoor kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor onze persoonlijke gevoelens, behoeften en grenzen. Het gaat hierbij niet alleen om liefdesrelaties, maar ook bijvoorbeeld om de verhouding tot onze baas en onze collega’s op het werk, de verstandhouding met onze familieleden en vrienden.

Ouder worden

Wat is ‘goed’ ouder worden? Liefst met voldoening. Afscheid nemen van lichamelijke kracht en gezondheid, maar ook afscheid nemen van wie we ooit dachten te zijn, afscheid nemen van belemmerende zaken die we misschien (te) lang bij ons hebben gehouden.

Nabestaan, nadenken over het eind van je leven, voltooid leven, je bent welkom om er over te praten. Het draagt allemaal bij aan wat Stephen Levine ooit beschreef als: ‘bewust leven, bewust sterven’.

Diagnose GGZ

Mensen die in de Geestelijke Gezondheidszorg een ‘diagnose’ hebben gekregen, met predikaten als “u bent uitbehandeld“ of “wij kunnen niets meer voor u doen”, ontvang ik graag.

Heb je een diagnose, met of zonder medicatie, en wil je bespreken hoe je daarmee verder kunt of een stuk therapie doen, dan ben je welkom.