Wat is hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie die aan trefzekerheid wint door het gebruik van lichte trance.

Trance is de toestand die we allemaal wel kennen wanneer we een goed boek lezen of een film kijken. We zijn dan zo geconcentreerd op iets buiten ons, dat we geluiden om ons heen minder goed horen. Ze zijn op de achtergrond.

Bij hypnotherapie wordt deze trance gebruikt om je aandacht juist naar binnen te richten, zodat het denken meer naar de achtergrond gaat.

Door deze vorm van ontspannen aandacht kom je in contact met je onbewuste (datgene wat je was vergeten, wat je ooit hebt geleerd, je innerlijke wijsheid).

Hierdoor ontstaat er ruimte om op nieuwe manieren naar jezelf te kijken, je eigen oplossingen te vinden, anders om te gaan met dingen die je dwarszitten en meer te gaan voelen. Je zult hierbij merken hoe je steeds beter voor jezelf leert zorgen en hoe snel veranderingen kunnen gaan.